Każdy rekuperator, aby działał poprawnie, wymaga poprawnej instalacji i montażu.

Montaż rekuperacji składa się w dwóch etapach. Pierwszy z odbywa się, podczas gdy budowa jest jeszcze na etapie stanu surowego i zamkniętego. Wtedy również zaczynają się wszystkie poważniejsze prace instalacyjne. Rekuperacja w zależności od rodzaju kanałów wentylacyjnych powinna być montowana jako pierwsza, lub na przykład przed instalacją hydrauliczną, a czasami wręcz  jako ostatnia. Optymalna kolejność montażu uzależniona jest od wielu czynników. Sam montaż rekuperacji trwa zaledwie kilka dni. Podczas prac w tym etapie rozkładane są kanały wentylacyjne, montowane są skrzynki rozprężne i rozdzielcze, wykonywane są przejścia przez przegrody oraz odwierty w stropach. Również na tym etapie izolowana jest cała instalacja. Nasi fachowcy dokładnie i szczelnie zabezpieczają wykonaną instalację tak, aby w trakcie trwania kolejnych prac wykończeniowych prowadzonych w  budynku do kanałów wentylacyjnych nie dostały się tam żadne zanieczyszczenia.

Drugim i ostatnim etapem jest sam montaż rekuperatora. Odbywa się najczęściej, kiedy konstrukcja jest na ukończeniu prac wykończeniowych. W trakcie tego etapu montowany jest rekuperator, anemostaty, kratki zewnętrzne czerpni i wyrzutni, tłumiki, sterownik rekuperatora. Po zakończeniu prac montażowych nasi fachowcy przystępują do dokonania pomiarów i regulacji przepływów powietrza za pomocą atestowanego anemometru. Na zakończenie prac przeprowadzona jest dla inwestora instruktaż z obsługi rekuperatora oraz sterownika. Każdy etap powinien zostać zakończony przez sporządzenie protokołów z przeprowadzonych prac. Jako wykonawcy instalacji stanowimy jednocześnie gwarancję prawidłowego i sprawnego funkcjonowania całej instalacji oraz rekuperatora. Oznacza to, że w przypadku usterki zgłoszenie odbywa się bezpośrednio do nas, a my zajmujemy się wszystkim do momentu naprawy.