25-letnie doświadczenie

Dzięki naszemu 25-letniemu doświadczeniu w branży instalacyjnej możemy zapewnić kompleksową wstępną wycenę projektu. Dobre doradztwo w naszym rozumieniu daje obopólną korzyść. Jest ważnym elementem naszej pracy, dzięki któremu nasi klienci zdobywają wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji w zakresie rekuperacji. My z kolei, mamy możliwość zapoznania się z oczekiwaniami i potrzebami osoby zainteresowanej. Dlatego ważne jest, aby wszystkie decyzje podejmować w sposób świadomy, dysponując wiedzą na temat możliwości, technologii, produktów czy wyboru odpowiedniego wykonawcy.  Nasza rola polega na przedstawieniu najlepszych rozwiązań, dopasowanych do konkretnej budowy, a następnie wskazanie mocnych lub słabych stron. W ten sposób pomagamy podejmować słuszne i opłacalne decyzje.

Doradztwo w naszym rozumieniu to spotkanie, rozmowa i ustalenia, które dają obopólną korzyść. Jest to dla nas ważny element naszej pracy i jeden z wielu kroków, dzięki którym nasi klienci zdobywają wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji w zakresie rekuperacji. My dzięki temu zyskujemy możliwość zapoznania się z oczekiwaniami i potrzebami Inwestora, aby odpowiednio przygotować wstępną darmową wycenę i   rozwiązanie.  Budowa domu, jego funkcjonalność czy chociażby późniejsze koszty eksploatacyjne są wynikiem wcześniej podjętych decyzji, które wraz z postępującymi fazami budowy trudno zmienić.

Dlatego ważne jest, aby wszystkie decyzje podejmować w sposób świadomy, dysponując wcześniejszym projektem, odpowiednią wiedzą na temat możliwości, technologii, produktów czy wyboru odpowiedniego wykonawcy.  Nasza rola polega na przedstawieniu wcześniej dobranych rozwiązań, dopasowanych dla konkretnego budynku, a następnie wskazanie ich mocnych lub słabych stron. W ten sposób pomagamy podejmować słuszne decyzje dotyczące rekuperacji i tworzymy odpowiednią wizję na przyszłość.